Ý nghĩa ngày thành đạo của Bồ Tát Địa Tạng – 19/09/2017 Chùa Khai NguyênÝ nghĩa ngày thành đạo của Bồ Tát Địa Tạng – 19/09/2017 Chùa Khai Nguyên + Danh sách phát Giảng Kinh Địa Tạng, lần thứ 1 – Đại Đức Thích Đạo Thịnh, …

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *