Xử lý âm thanh và hình ảnh (1/2) (23-04-2020)Mô phỏng hệ thống truyền thông:

Data Science:

Cơ sở đo lường điện tử:

Cơ sở kỹ thuật mạng truyền thông:

Cơ sở kỹ thuật thông tin quang:

Xử lý âm thanh và hình ảnh:

Cơ sở kỹ thuật thông tin vô tuyến:

Các kỹ thuật lập trình:

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *