Xem Bàn Chân Biết Rõ Vận Mệnh Sang Hèn Và Tính Cách 1 Người

33 Comments

 1. Có ai số 1 giống mình không

 2. Mình bàn chân hy lap sô 3

 3. Mik là số ba

 4. Mình số 3 chân hy lạp

 5. Mình số 3

 6. ai số 2 giống tui

 7. Tôi la ngươi so hưu ban chan thu 3

 8. Số 1 xém đúng nhưng tôi chỉ là 1 công nhân bình thường thôi

 9. Chân trái s3 chân phải s4

 10. Mình là số 3 😑

 11. Sô 4 👉👈

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *