Xăng giảm nhưng giá thực phẩm vẫn “phi mã” | VTCVTC | Mặc dù giá xăng đã giảm nhưng các mặt hàng tiêu dùng không giảm theo thậm chí còn tăng cao. Các tiểu thương trả lời về việc này thế nào?

* Nguồn: VTC1
* Đăng ký VNOTV:
* Facebook:
* Xem thêm trên VTCNews:

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *