Xác định 261 người liên quan đến ổ dịch Hải Dương nhờ Bluezone | VTC1VTC1 | Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương đã truy vết được 261 người liên quan đến ổ dịch quán “Thế giới bò tươi” nhờ ứng dụng Bluezone.

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

3 Comments

  1. Hu hu hu do tham lam lam khô d ngheo

  2. Giỏi nhỉ tự phát hiện ra đc😍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *