[Word 2013] – Hướng dẫn đóng và lưu file tài liệu – bài 1.3BÀI HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WORD 2013/ 2016
CÁCH LƯU/ĐÓNG TÀI LIỆU
– Lưu file tài liệu
o Lưu File (tệp) lần đầu tiên – (Ctrl + S)
o Ghi File với tên hoặc vị trí khác – F12
o Lưu File với định dạng khác – F12
– Đóng tài liệu và đóng chương trình Word 2013
o Đóng tài liệu – (Alt + F4)
o Đóng chương trình Word 2013

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết: https://epicentreconcerts.org/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *