VTC14_Hé lộ thời điểm tận diệt của trái đất và vũ trụ



Kênh truyền hình VTC14 – Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC Vũ trụ dự kiến sẽ đến ngày tận diệt trong 110 ngàn tỷ năm nữa, tất nhiên rất lâu trước khi Trái đất …

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *