Viết Từ KBC – Kẻ Ở Miền Xa | Ca sĩ: Y Phụng – Đan Nguyên (ASIA 58)Viết Từ KBC | Nhạc sĩ: Lê Minh Bằng | Kẻ Ở Miền Xa | Nhạc sĩ: Trúc Phương | Ca sĩ: Y Phụng – Đan Nguyên Từ KBC giá lạnh rừng sâu. Anh gửi lời thăm về em …

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *