Việt Nam công bố dịch toàn quốc, người dân nói gì? (VOA)Sau khi chính phủ công bố dịch Covid 19 trên toàn quốc, ghi nhận ở Sài Gòn cho thấy dân chúng thực hiện nghiêm chỉnh các khuyến cáo về ngừa lây nhiễm …

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *