Vật Lí 1 : Chuyển Động Đặc Biệt Của Chất Điểm (P1)Hướng dẫn mọi người lý thuyết & công thức chuyển động đặc biệt của 1 chất điểm. Hướng dẫn giải bài tập 5 & 6 trong tệp giao bài tập.

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *