Vấn đáp Phật pháp ngày 22-04-2020 (HD) | TT. Thích Nhật TừGiới thiệu 0:00 Người XUẤT GIA Phải Thông Tỏ KINH – LUẬT và LUẬN? 2:02 Làm Thế Nào Đối Trị NÓNG GIẬN Và CÁI TÔI NGÃ MẠN Của Bản Thân? 7:53 Là …

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *