Ứng dụng BLUEZONE là gì? Tại sao phải sử dụng ứng dụng này? Hướng dẫn cài đặt và sử dụng l BNIT4.0Bluezone, ứng dụng bảo vệ cộng đồng, phòng chống dịch Covid-19 của Công ty BKAV đã được Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y Tế ra mắt chính thức.

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *