Author

hatuankhang90@gmail.com

38 thoughts on “Tương Lai Con Người Biến Thành Lợn | Review Tóm Tắt Phim Những Viên Đạn Công Lý

  1. Người đang ông trong xe chở thịt người tự nhận mik là cầu thủ bóng đá giống RONANDO vậy

  2. cách đây mấy tháng có nghe 1 tổ chức lấy tinh dịch của người bơm vô phôi thai lợn.mấy thằng khoa học y học bệnh hoạn lắm.mong đừng trở thành sự thật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *