Author

hatuankhang90@gmail.com

31 thoughts on “TUẾ QUÂN ĐỘ KIẾP (Lồng Tiếng) – PHIM CỔ TRANG XUYÊN KHÔNG HAY NHẤT 2021

  1. Giống như các mẫu thân Trung Hoa, quá nhiều các bà mẹ VN chúng ta, vì thương con cái quá độ, hy sinh, nuông chiều đủ thứ, không lỡ trách phạt. Cho nên, đất nước này, kết quả là : đa số giới trẻ lo hưởng thụ vật chất, hơn là hướng tới tương lai, đất nước thiếu nhân tài, quốc gia trở thành một trong những nước nghèo, chậm phát triển nhất thế giới !!!

  2. Cái anh chàng mập Lâm Tử Thông này, tuy diễn xuất hay nhưng tham ăn quá độ, hại tim, sẽ rất tổn thọ.

  3. Nhung người lồng tiếng quá hay , qua tuyệt .
    Chúc đội ngũ lồng tiếng được nhiều ưu ái của nhiều thính giã

  4. Tựa xuyên không xem mãi mới thấy hóa ra giỏ quà của tế công xuyên không xuống dưới ruộng khoai lang thành củ khoai lang 😄

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *