2 thoughts on “Tự Long: Dừng Táo quân không biết Tết năm nay tôi sẽ thế nào | Tin tức Vietnamnet

  1. Kon thể nào? Tôi năm nào cũng coi ,nếu không có chương trình này thì tôi thấy không có ý nghĩa gì về tết nữa, mong đài truyền hình nghĩ lại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *