Tu cầu Đức Phật Như Lai ,cứu dân qua khỏi nạn tai buổi này, sấm giảng quyển ba.Các bạn xem video nhớ đăng ký để theo dõi video mới hằng ngày.

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *