29 thoughts on “Trường Giang Đau Tim Khi Hari Won Diễn Tả Từ Ngữ Việt Nam | Hài Trường Giang 2018

  1. Nën truyê`n hình phåi đų'o'c chon tuyê'n ,thi ců' ,hoc tâp rèn lųyên … mó'i đų'o'c kia mà (bô. Măt truyê`n hình thê' gió'i xem ngu dô't,xâ'u lên đų'o'c sao???.chê chů'i :đúng (đó là cách ho phê bình ) .

  2. Trời ơi đ…đau…..b…ụng…đau bụng quá. Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaahaha😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😑😂😂😂😂😂

  3. bh t mới bít Hari là ng Hàn……….do chậm hỉu mới thế!!! Fan Hari lâu dùi, gần 1 năm mới bít là ng Hàn……hèn chi thấy Hary phát âm T.V thật kì lạ!!…….=))) nhưng cực kì toẹt dời

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *