Tránh bão số 6, người dân miền Trung chủ động sơ tánVTC1 | Trước thời điểm cơn bão số 6 vào đất liền, tỉnh Bình Định đã kịp thời hoàn tất việc sơ tán người dân nằm trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Xem thêm các video Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm:https://epicentreconcerts.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

1 Comment

  1. 🇻🇳🇻🇳🇻🇳😍😍😍❤❤❤👍👍👍cầu vô lượng chư PHẬT gió nhẹ sóng nhẹ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *