TRẦN QUỐC KHÁNH 12112019: TIẾNG NÓI CÔNG DÂN "Môi trường xấu chính là hệ quả quản trị yếu kémTIẾNG NÓI CÔNG DÂN
“Môi trường xấu chính là hệ quả quản trị yếu kém, tàn phá sức khỏe giống nòi mạnh hơn cả chiến tranh.”
là chủ đề cho chương trình phát hình TIẾNG NÓI CÔNG DÂN với diễn giả Trần Quốc Khánh từ Hà Nội, ngày 12.11.2019.
Thân mời các bạn cùng tôi theo dõi diễn đàn nhé!

Xem thêm các video Môi Trường:https://epicentreconcerts.org/category/moi-truong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *