Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng nhận cúp Bông hồng vàng



Danh hiệu Nữ Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2016 – Cúp Bông hồng Vàng được trao tặng cho 100 nữ doanh nhân tiêu biểu, có nhiều thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong điều hành, quản lý doanh nghiệp; tích cực đóng góp cho phát triển kinh tế-xã hội và cộng đồng.

Trong những năm qua, cùng với doanh nhân cả nước, đội ngũ doanh nhân nữ chiếm 60% trong tổng số 41 triệu hộ kinh doanh gia đình; 31% trong tổng số doanh nghiệp. Doanh nhân nữ đã có những đóng góp to lớn trong việc tạo ra của cải vật chất cho xã hội, đóng góp 30% GDP, tạo việc làm cho khoảng 30% lực lượng lao động.

Thái Hưng là công ty sản xuất kinh doanh đa ngành nghề, Doanh thu hàng năm đạt bình quân khoảng 15.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước từ 450 đến 650 tỷ đồng và tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho gần 1.500 người.

Với những thành tựu đóng góp cho sự phát triển quê hương, đất nước, Thái Hưng đã được Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao Động Hạng Nhất, Nhì, Ba cho tập thể và cá nhân lãnh đạo doanh nghiệp và rất nhiều các phần thưởng cao quý khác của các Sở, Ban, Ngành từ trung ương đến địa phương. Và hôm nay, trên bục vinh danh, Nữ doanh nhân Nguyễn Thị Vinh – Tổng giám đốc Công ty CPTM Thái Hưng vinh dự được lựa chọn là 1 trong 100 bông hoa hồng vàng trong vườn hoa ngát hương, tô điểm thêm sắc thắm cho đất trời quê hương, đất nước.

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *