Author

hatuankhang90@gmail.com

8 thoughts on “Tóm Tắt Phim Ý Nghĩa: CON GIUN XÉO LẮM CŨNG QUẰN – Đây Là Điều Cả Nước Mỹ Không Ngờ | Review Phim

  1. Giọng gì mà ngọt quá ngọt. Cái từ "pp" nghe đúng ngọt luôn nhưng nghe xong từ "pp" thì tiếc xỉu luôn á trời 😁
    Hình như là iu luôn rồi 😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *