Tóm Tắt Phim: Thế Giới Song Song – The Gateway (2018)

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết: https://epicentreconcerts.org/category/giai-tri

6 Comments

  1. Cần lắm ai IQ cao giải mã

  2. Có lần ta lạc vào thế giới song 2. Giờ vẫn còn kẹt ở đó lúc ngủ thì ở thế giới khác. Sống vui vẻ. Khi thức vậy thì ôi thôi tại sao mình vẫn còn ở tù .
    Sau khi hết hạn tù. Ta lại trở về thế giới hiện nay. Thoát khỏi thế giới song 2.

  3. Những phim có cái kết thế này xem tức lắm, ae không nên xem

  4. Muốn biết tại sao thì chỉ có thể hỏi ông đạo diễn thôi

  5. Ây phim nhảm quá sao lại đến nhầm nơi khác hay lại có phần 2 à ad 🙂

  6. Cái kết phim kì vậy, sao lãng xẹt vậy?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *