Author

hatuankhang90@gmail.com

33 thoughts on “Tóm Tắt Phim Hồng Kông: NGƯỜI THÁI GIÁM CUỐI CÙNG 1988 | Hóng Phim Hay

  1. Cái phim này là phim tuyên truyền bốc phét của Trung Cộng đấy người dân làm đếch gì có Dân chủ mà đòi dân chủ

  2. cảnh cuối phim đau lòng thực sự. T không quan tâm chính biến, t quan tâm phẩm giá, nhân bản của con người.

  3. Tôn Trung SƠn ko phải Giai cấp Cộng sản nhé. lịch sử KO tồn tại định nghĩa về giai cấp Cộng sản! Đính chính lại: Tôn Trung Sơn và Cách mạng Tân hợi 1911 là phong trào cách mạng của giai cấp tư sản và tiểu tư sản. góp ý cho AD nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *