Tóm Tắt Lịch Sử – Đế Quốc Đức ( German Empire )Tóm Tắt Nhanh Lịch Sử – Đế Quốc Đức : Đế quốc Đức, hay Đế chế thứ hai hay Đệ nhị Đế chế được tuyên bố thiết lập vào ngày 18 tháng 1 năm 1871 sau khi …

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *