Tổ chức ngày hội đọc sách hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần 7



Mục đích nhà trường tổ chức ngày hội đọc sách là tuyên truyền, hưởng ứng ngày hội đọc sách, nhằm tôn vinh giá trị của sách và “văn hóa đọc”

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *