Author

hatuankhang90@gmail.com

37 thoughts on “Tlinh – Tình yêu bận bịu – Team Suboi| RAP VIỆT [MV Lyrics]

 1. Nam, 20 tuổi, nhiều hoài bão đang nuôi, công việc chất đống chưa biết khi nào mới xong xuôi
  Hàng đống cuộc gọi mỗi ngày
  Thông báo suốt ngày nhảy
  Những deadline phải chạy
  Những món đầu tư móm nợ và cho vay

  Nữ 20 tuổi, theo đuổi những ước mơ xa
  Mang trong mình tình yêu
  Nhưng không dám đánh đổi với những gã trăng hoa
  Chân không ngừng nhún nhảy trên sàn
  Tay luôn dính vào những phím đàn
  Vẫn luôn tự dặn thời gian đâu có nhiều
  Đừng có ngốc mà thích ai nha

  Uây tự nhiên ở đâu hiện ra một cái lưới tình
  Bự thiệt là bự thiệt
  Không cho nam cả nữ tập trung vào làm việc và sự nghiệp

  Ôi chao thật là tuyệt
  Đang yên đang ổn tự nhiên rơi vào đúng cái sào huyệt
  Nhưng mà thôi ai lại nỡ phụ duyên
  Vì cả hai đều biết chỉ có người này
  Mới làm mình yêu thật điên

  Sống trong cùng thành phố nhưng gặp chủ yếu là qua face time
  Những lần cuộc hẹn là những lần gặp gỡ dưới nhà lúc nam tan ca
  Và mặc dù ngắn ngủi nữ cũng đừng tủi thân nha
  Nam và nữ cùng cố gắng hiện thực hóa ước mơ lên xe hoa

  Biết là tuổi này là tuổi học tuổi làm
  Biết yêu đương giờ này là khỏi học khỏi làm
  Biết yêu vào là đói
  Là người rảnh sáng còn người này rảnh tối

  Là cuộc gặp gỡ vội đến mức chỉ kịp một chiếc thơm lên trên môi
  Tranh thủ make time để ghé thăm
  Đi măm măm phải nhanh nhanh vì sắp đến phút năm lăm rùi

  1 giờ sáng nam xong nam hứa nam sẽ tạt qua gặp
  1 giờ sáng nam có mặt và thời gian bỗng như đóng băng

  Dưới ánh trăng slow dance như phim romance
  Hold hands thâu đêm thật là âu yếm
  Kiểu tình yêu không trẻ không lớn lowkey
  Không giấu giếm
  Kiểu tình yêu ai nhìn vào kiểu bọn này hâm nhỉ

  Làm cả đêm không ngủ
  Để sau này ngủ cùng nhau
  Thật là khó nhưng sẽ được nếu mình cố cùng nhau

  Bận một chút chút cũng tốt để đỡ phải nhớ nhau
  Vẫn cứ yên tâm dù thế nào
  Thì mình vẫn có nhau mà 20 tuổi rắc rối và nhiều lần tự hỏi
  Làm người lớn khó ghê
  Sau người ta chịu nổi
  Không dám tin người ta là câu trả lời
  Nhưng mà chắc một điều
  Người ta khiến mình quên đi những câu hỏi

  Để cố gắng cho một tương lai
  Yêu thương trong tự do tự tại
  Thoải mái cứ muốn là ôm hun
  Và tiếng yêu thích là tiếng chụt chụt
  Dù lắm lúc có thể cãi vã
  Nhưng mà gần nhau thì dễ làm hòa
  Từ giờ đến lúc không phải xa
  Thơm gió tạm cái nhá moahh

 2. Nam 20 tuổi, nhiều hoài bão đang nuôi, công việc chất đống chưa biết khi nào mới xong xuôi
  Hàng đống cuộc gọi mỗi ngày
  Thông báo suốt ngày nhảy
  Những deadline phải chạy
  Có những món đầu tư món nợ và cả món cho vay

  Nữ 20 tuổi, theo đuổi những ước mơ xa
  Mang trong mình tình yêu
  Nhưng không dám đánh đổi với những gã trăng hoa
  Chân không ngừng nhún nhảy trên sàn
  Tay luôn dính vào những phím đàn
  Vẫn luôn tự dặn thời gian đâu có nhiều
  Đừng có ngốc mà thích ai nha

  Uây tự nhiên ở đâu hiện ra một cái lưới tình
  Bự thiệt là bự thiệt
  Không cho nam cả nữ tập trung vào làm việc và sự nghiệp

  Ôi chao thật là tuyệt
  Đang yên đang ổn tự nhiên rơi vào đúng cái sào huyệt
  Nhưng mà thôi ai lại nỡ phụ duyên
  Vì cả hai đều biết chỉ có người này
  Mới làm mình yêu thật điên

  Sống trong cùng thành phố nhưng gặp chủ yếu là qua face time
  Những lần cuộc hẹn là những lần gặp gỡ dưới nhà lúc nam tan ca
  Và mặc dù ngắn ngủi nữ cũng đừng tủi thân nha
  Nam và nữ cùng cố gắng hiện thực hóa ước mơ lên xe hoa

  Biết là tuổi này là tuổi học tuổi làm
  Biết yêu đương giờ này là khỏi học khỏi làm
  Biết yêu vào là đói
  Là người rảnh sáng còn người này rảnh tối

  Là cuộc gặp gỡ vội đến mức chỉ kịp một chiếc thơm lên trên môi
  Tranh thủ make time để ghé thăm
  Đi măm măm phải nhanh nhanh vì sắp đến phút năm lăm rùi

  1 giờ sáng nam xong nam hứa nam sẽ tạt qua gặp
  1 giờ sáng nam có mặt và thời gian bỗng như đóng băng

  Dưới ánh trăng slow dance như phim romance
  Hold hands thâu đêm thật là âu yếm
  Kiểu tình yêu không trẻ không lớn lowkey
  Không giấu giếm
  Kiểu tình yêu ai nhìn vào kiểu bọn này hâm nhỉ

  Làm cả đêm không ngủ
  Để sau này ngủ cùng nhau
  Thật là khó nhưng sẽ được nếu mình cố cùng nhau

  Bận một chút chút cũng tốt để đỡ phải nhớ nhau
  Vẫn cứ yên tâm dù thế nào
  Thì mình vẫn có nhau mà 20 tuổi rắc rối và nhiều lần tự hỏi
  Làm người lớn khó ghê
  Sau người ta chịu nổi
  Không dám tin người ta là câu trả lời
  Nhưng mà chắc một điều
  Người ta khiến mình quên đi những câu hỏi

  Để cố gắng cho một tương lai
  Yêu thương trong tự do tự tại
  Thoải mái cứ muốn là ôm hun
  Và tiếng yêu thích là tiếng chụt chụt
  Dù lắm lúc có thể cãi vã
  Nhưng mà gần nhau thì dễ làm hòa
  Từ giờ đến lúc không phải xa
  Thơm gió tạm cái nhá moahh

 3. Nam 20 tuổi, nhiều hoài bão đang nuôi, công việc chất đống chưa biết khi nào mới xong xuôi

  Hàng đống cuộc gọi mỗi ngày

  Thông báo suốt ngày nhảy

  Những deadline phải chạy

  Những món đầu tư món nợ và cho vay

  Nữ 20 tuổi, theo đuổi những ước mơ xa

  Mang trong mình tình yêu

  Nhưng không dám đánh đổi với những gã trăng hoa

  Chân không ngừng nhún nhảy trên sàn

  Tay luôn dính vào những phím đàn

  Vẫn luôn tự dặn thời gian đâu có nhiều

  Đừng ngốc mà thích ai nha

  Uây tự nhiên ở đâu hiện ra một cái lưới tình

  Bự thiệt là bự thiệt

  Không cho nam cả nữ tập trung vào làm việc và cả sự nghiệp

  Ôi chao thật là tuyệt

  Đang yên đang ổn tự nhiên rơi vào đúng cái sào huyệt

  Nhưng mà thôi ai lại nỡ phụ duyên

  Vì cả hai đều biết chỉ có người này

  Mới làm mình yêu thật điên

  Sống trong cùng thành phố nhưng gặp chủ yếu là qua face time

  Những cuộc hẹn là những lần gặp gỡ dưới nhà lúc nam tan ca

  Và mặc dù ngắn ngủi nữ cũng đừng tủi thân nha

  Nam và nữ cùng cố gắng hiện thực hóa ước mơ lên xe hoa

  Biết là tuổi này là tuổi học tuổi làm

  Biết là yêu đương giờ này là khỏi học khỏi làm

  Biết yêu vào là đói

  Là người rảnh sáng còn người kia rảnh tối

  Là cuộc gặp gỡ vội đến mức chỉ kịp một chiếc thơm lên trên môi

  Nên là tranh thủ make time để ghé thăm

  Đi măm măm phải nhanh nhanh vì sắp phút năm lăm rùi

  1 giờ sáng nam xong nam hứa nam sẽ tạt qua gặp

  1 giờ sáng nam có mặt và thời gian bỗng như đóng băng

  Dưới ánh trăng slow dance như phim romance

  Hold hands thâu đêm thật là âu yếm

  Kiểu tình yêu không trẻ không lớn lowkey

  Không giấu giếm

  Kiểu tình yêu ai nhìn vào cũng bảo bọn này hâm nhỉ

  Làm cả đêm không ngủ

  Để sau này ngủ cùng nhau

  Thật là khó nhưng sẽ được mà nếu mình cố cùng nhau

  Bận một chút chút cũng tốt để đỡ phải nhớ nhau

  Vẫn cứ yên tâm là dù thế nào

  Thì mình vẫn có nhau mà
  20 tuổi rắc rối và nhiều lần tự hỏi

  Làm người lớn khó ghê

  Sao người ta chịu nổi

  Không dám tin người ta là câu trả lời

  Nhưng mà chắc một điều

  Người ta khiến mình quên đi những câu hỏi

  Để cố gắng cho một tương lai

  Yêu thương trong tự do tự tại

  Thoải mái cứ muốn là ôm hun

  Và tiếng yêu thích là tiếng chụt chụt

  Dù lắm lúc có thể cãi vã

  Nhưng mà gần nhau thì dễ làm hòa

  Từ giờ đến lúc không phải xa

  Thơm gió tạm cái nhá moahh

 4. Nam 20 tuổi, nhiều hoài bão đang nuôi, công việc chất đống chưa biết khi nào mới xong xuôi
  Hàng đống cuộc gọi mỗi ngày
  Thông báo suốt ngày nhảy
  Những deadline phải chạy
  Có những món đầu tư món nợ và cả món cho vay

  Nữ 20 tuổi, theo đuổi những ước mơ xa
  Mang trong mình tình yêu
  Nhưng không dám đánh đổi với những gã trăng hoa
  Chân không ngừng nhún nhảy trên sàn
  Tay luôn dính vào những phím đàn
  Vẫn luôn tự dặn thời gian đâu có nhiều
  Đừng có ngốc mà thích ai nha

  Uây tự nhiên ở đâu hiện ra một cái lưới tình
  Bự thiệt là bự thiệt
  Không cho nam cả nữ tập trung vào làm việc và sự nghiệp

  Ôi chao thật là tuyệt
  Đang yên đang ổn tự nhiên rơi vào đúng cái sào huyệt
  Nhưng mà thôi ai lại nỡ phụ duyên
  Vì cả hai đều biết chỉ có người này
  Mới làm mình yêu thật điên

  Sống trong cùng thành phố nhưng gặp chủ yếu là qua face time
  Những lần cuộc hẹn là những lần gặp gỡ dưới nhà lúc nam tan ca
  Và mặc dù ngắn ngủi nữ cũng đừng tủi thân nha
  Nam và nữ cùng cố gắng hiện thực hóa ước mơ lên xe hoa

  Biết là tuổi này là tuổi học tuổi làm
  Biết yêu đương giờ này là khỏi học khỏi làm
  Biết yêu vào là đói
  Là người rảnh sáng còn người này rảnh tối

  Là cuộc gặp gỡ vội đến mức chỉ kịp một chiếc thơm lên trên môi
  Tranh thủ make time để ghé thăm
  Đi măm măm phải nhanh nhanh vì sắp đến phút năm lăm rùi

  1 giờ sáng nam xong nam hứa nam sẽ tạt qua gặp
  1 giờ sáng nam có mặt và thời gian bỗng như đóng băng

  Dưới ánh trăng slow dance như phim romance
  Hold hands thâu đêm thật là âu yếm
  Kiểu tình yêu không trẻ không lớn lowkey
  Không giấu giếm
  Kiểu tình yêu ai nhìn vào kiểu bọn này hâm nhỉ

  Làm cả đêm không ngủ
  Để sau này ngủ cùng nhau
  Thật là khó nhưng sẽ được nếu mình cố cùng nhau

  Bận một chút chút cũng tốt để đỡ phải nhớ nhau
  Vẫn cứ yên tâm dù thế nào
  Thì mình vẫn có nhau mà 20 tuổi rắc rối và nhiều lần tự hỏi
  Làm người lớn khó ghê
  Sau người ta chịu nổi
  Không dám tin người ta là câu trả lời
  Nhưng mà chắc một điều
  Người ta khiến mình quên đi những câu hỏi

  Để cố gắng cho một tương lai
  Yêu thương trong tự do tự tại
  Thoải mái cứ muốn là ôm hun
  Và tiếng yêu thích là tiếng chụt chụt
  Dù lắm lúc có thể cãi vã
  Nhưng mà gần nhau thì dễ làm hòa
  Từ giờ đến lúc không phải xa
  Thơm gió tạm cái nhá moahh

 5. Nam 20 tuổi, nhiều hoài bão đang nuôi, công việc chất đống chưa biết khi nào mới xong xuôi
  Hàng đống cuộc gọi mỗi ngày
  Thông báo suốt ngày nhảy
  Những deadline phải chạy
  Có những món đầu tư món nợ và cả món cho vay

  Nữ 20 tuổi, theo đuổi những ước mơ xa
  Mang trong mình tình yêu
  Nhưng không dám đánh đổi với những gã trăng hoa
  Chân không ngừng nhún nhảy trên sàn
  Tay luôn dính vào những phím đàn
  Vẫn luôn tự dặn thời gian đâu có nhiều
  Đừng có ngốc mà thích ai nha

  Uây tự nhiên ở đâu hiện ra một cái lưới tình
  Bự thiệt là bự thiệt
  Không cho nam cả nữ tập trung vào làm việc và sự nghiệp

  Ôi chao thật là tuyệt
  Đang yên đang ổn tự nhiên rơi vào đúng cái sào huyệt
  Nhưng mà thôi ai lại nỡ phụ duyên
  Vì cả hai đều biết chỉ có người này
  Mới làm mình yêu thật điên

  Sống trong cùng thành phố nhưng gặp chủ yếu là qua face time
  Những lần cuộc hẹn là những lần gặp gỡ dưới nhà lúc nam tan ca
  Và mặc dù ngắn ngủi nữ cũng đừng tủi thân nha
  Nam và nữ cùng cố gắng hiện thực hóa ước mơ lên xe hoa

  Biết là tuổi này là tuổi học tuổi làm
  Biết yêu đương giờ này là khỏi học khỏi làm
  Biết yêu vào là đói
  Là người rảnh sáng còn người này rảnh tối

  Là cuộc gặp gỡ vội đến mức chỉ kịp một chiếc thơm lên trên môi
  Tranh thủ make time để ghé thăm
  Đi măm măm phải nhanh nhanh vì sắp đến phút năm lăm rùi

  1 giờ sáng nam xong nam hứa nam sẽ tạt qua gặp
  1 giờ sáng nam có mặt và thời gian bỗng như đóng băng

  Dưới ánh trăng slow dance như phim romance
  Hold hands thâu đêm thật là âu yếm
  Kiểu tình yêu không trẻ không lớn lowkey
  Không giấu giếm
  Kiểu tình yêu ai nhìn vào kiểu bọn này hâm nhỉ

  Làm cả đêm không ngủ
  Để sau này ngủ cùng nhau
  Thật là khó nhưng sẽ được nếu mình cố cùng nhau

  Bận một chút chút cũng tốt để đỡ phải nhớ nhau
  Vẫn cứ yên tâm dù thế nào
  Thì mình vẫn có nhau mà 20 tuổi rắc rối và nhiều lần tự hỏi
  Làm người lớn khó ghê
  Sau người ta chịu nổi
  Không dám tin người ta là câu trả lời
  Nhưng mà chắc một điều
  Người ta khiến mình quên đi những câu hỏi

  Để cố gắng cho một tương lai
  Yêu thương trong tự do tự tại
  Thoải mái cứ muốn là ôm hun
  Và tiếng yêu thích là tiếng chụt chụt
  Dù lắm lúc có thể cãi vã
  Nhưng mà gần nhau thì dễ làm hòa
  Từ giờ đến lúc không phải xa
  Thơm gió tạm cái nhá moahh

  3. Karaoke Tình Yêu Bận Bịu – Tone nữ

 6. Xem hết 5 bài của tlinh xong quay lại nghe bài này cảm thấy tlinh đã tiến bộ nhiều khi về team chị Su^^

 7. Nam 20 tuổi, nhiều hoài bão đang nuôi, công việc chất đống chưa biết khi nào mới xong xuôi

  Hàng đống cuộc gọi mỗi ngày

  Thông báo suốt ngày nhảy

  Những deadline phải chạy

  Có những món đầu tư món nợ và cả món cho vay

  Nữ 20 tuổi, theo đuổi những ước mơ xa

  Mang trong mình tình yêu

  Nhưng không dám đánh đổi với những gã trăng hoa

  Chân không ngừng nhún nhảy trên sàn

  Tay luôn dính vào những phím đàn

  Vẫn luôn tự dặn thời gian đâu có nhiều

  Đừng có ngốc mà thích ai nha

  Uây tự nhiên ở đâu hiện ra một cái lưới tình

  Bự thiệt là bự thiệt

  Không cho nam cả nữ tập trung vào làm việc và sự nghiệp

  Ôi chao thật là tuyệt

  Đang yên đang ổn tự nhiên rơi vào đúng cái sào huyệt

  Nhưng mà thôi ai lại nỡ phụ duyên

  Vì cả hai đều biết chỉ có người này

  Mới làm mình yêu thật điên

  Sống trong cùng thành phố nhưng gặp chủ yếu là qua face time

  Những lần cuộc hẹn là những lần gặp gỡ dưới nhà lúc nam tan ca

  Và mặc dù ngắn ngủi nữ cũng đừng tủi thân nha

  Nam và nữ cùng cố gắng hiện thực hóa ước mơ lên xe hoa

  Biết là tuổi này là tuổi học tuổi làm

  Biết yêu đương giờ này là khỏi học khỏi làm

  Biết yêu vào là đói

  Là người rảnh sáng còn người này rảnh tối

  Là cuộc gặp gỡ vội đến mức chỉ kịp một chiếc thơm lên trên môi

  Tranh thủ make time để ghé thăm

  Đi măm măm phải nhanh nhanh vì sắp đến phút năm lăm rùi

  1 giờ sáng nam xong nam hứa nam sẽ tạt qua gặp

  1 giờ sáng nam có mặt và thời gian bỗng như đóng băng

  Dưới ánh trăng slow dance như phim romance

  Hold hands thâu đêm thật là âu yếm

  Kiểu tình yêu không trẻ không lớn lowkey

  Không giấu giếm

  Kiểu tình yêu ai nhìn vào kiểu bọn này hâm nhỉ

  Làm cả đêm không ngủ

  Để sau này ngủ cùng nhau

  Thật là khó nhưng sẽ được nếu mình cố cùng nhau

  Bận một chút chút cũng tốt để đỡ phải nhớ nhau

  Vẫn cứ yên tâm dù thế nào

  Thì mình vẫn có nhau mà 20 tuổi rắc rối và nhiều lần tự hỏi

  Làm người lớn khó ghê

  Sau người ta chịu nổi

  Không dám tin người ta là câu trả lời

  Nhưng mà chắc một điều

  Người ta khiến mình quên đi những câu hỏi

  Để cố gắng cho một tương lai

  Yêu thương trong tự do tự tại

  Thoải mái cứ muốn là ôm hun

  Và tiếng yêu thích là tiếng chụt chụt

  Dù lắm lúc có thể cãi vã

  Nhưng mà gần nhau thì dễ làm hòa

  Từ giờ đến lúc không phải xa

  Thơm gió tạm cái nhá moahh

 8. Nam 20 tuổi nhiều hoài bão đang nuôi

  Công việc chất đống chưa biết khi nào mới xong xuôi

  Hàng đống cuộc gọi mỗi ngày

  thông báo suốt ngày nhảy

  những dealine phải chạy

  những món đầu tư món nợ và cho vay

  Nữ 20 tuổi theo đuổi những ước mơ xa

  Mang trong mình tình yêu nhưng không dám đánh đổi với những gã trăng hoa

  Chân không ngừng nhún nhảy trên sàn, tay luôn dính vào những phím đàn

  Vẫn luôn tự dặn thời gian đâu có nhiều đừng ngốc mà thích ai nha

  Uầy Tự nhiên ở đâu hiện ra một cái lưới tình bự thiệt là bự thiệt

  Không cho nam và nữ tập trung vào làm việc và cả sự nghiệp

  Ôi chao thật là tuyệt

  đang yên đang ổn tự nhiên rơi vào đúng cái sào huyệt

  Nhưng mà thôi ai lại nỡ phụ duyên

  vì cả hai điều biết chỉ có người này mới làm mình yêu thật điên

  Sống trong cùng thành phố nhưng gặp chủ yếu là qua face time

  Những cuộc hẹn là những lần gặp gỡ dưới nhà lúc nam tan ca

  Và mặc dù ngắn ngủi nữ cũng đừng tủi thân nha

  Nam và nữ cùng cố gắng hiện thực hóa ước mơ lên xe hoa

  Biết là tuổi này là tuổi học tuổi làm

  Và biết là yêu đương giờ này là khỏi học khỏi làm

  Biết yêu vào là đói là người rảnh sáng còn người kia rảnh tối

  Là cuộc gặp gỡ vội đến mức chỉ kịp một chiếc thơm lên trên môi

  Nên là tranh thủ make time để ghé thăm

  Đi măm măm phải nhanh nhanh vì sắp phút năm lăm rồi

  1 giờ sáng nam xong nam hứa nam sẽ tạt qua gặp

  1 giờ sáng nam có mặt và thời gian bỗng như đóng băng. Dưới ánh trăng

  slow dance như phim romance

  Hold hand thâu đêm thật là âu yếm

  Kiểu tình yêu không trẻ không lớn là khi không giấu diếm

  Kiểu tình yêu ai nhìn vào cũng bảo bọn này hâm nhỉ

  Làm cả đêm không ngủ để sau này ngủ cùng nhau

  Thật là khó nhưng sẽ được mànếu mình cố cùng nhau

  Bận một chút chút cũng tốt để đỡ phải nhớ nhau

  Và cứ yên tâm là dù thế nào thì mình vẫn có nhau mà

  20 tuổi rắc rối và nhiều lần tự hỏi

  Làm người lớn khó ghê sao người ta chịu nổi

  Không dám tin người ta là câu trả lời

  Nhưng mà chắc một điều người ta khiến mình quên đi những câu hỏi

  Em cố gắng cho một tương lai

  yêu thương trong tự do tự tại

  Thoải mái cứ muốn là ôm hun

  và tiếng yêu thích là tiếng chụt chụt

  Dù lắm lúc có thể cãi vã

  nhưng mà gần nhau thì sẽ làm hòa

  Từ giờ đến lúc không phải xa nhathơm gió tạm cái nhá moaa

 9. Nam 20 tuổi, nhiều hoài bão đang nuôi

  Công việc chất đống, chưa biết khi nào mới xong xuôi

  Hàng đống cuộc gọi mỗi ngày

  Thông báo suốt ngày nhảy

  Những deadline phải chạy

  Những món đầu tư món nợ và cho vay

  Nữ 20 tuổi, theo đuổi những ước mơ xa

  Mang trong mình tình yêu

  Nhưng không dám đánh đổi với những gã trăng hoa

  Chân không ngừng nhún nhảy trên sàn

  Tay luôn dính vào những phím đàn

  Vẫn luôn tự dặn thời gian đâu có nhiều đừng ngốc mà thích ai nha

  Uây tự nhiên ở đâu hiện ra một cái lưới tình

  Bự thiệt là bự thiệt

  Không cho nam cả nữ tập trung vào làm việc và cả sự nghiệp

  Ôi chao thật là tuyệt

  Đang yên đang ổn tự nhiên rơi vào đúng cái sào huyệt

  Nhưng mà thôi ai lại nỡ phụ duyên

  Vì cả hai đều biết chỉ có người này

  Mới làm mình yêu thật điên

  Sống trong cùng thành phố nhưng gặp chủ yếu là qua face time

  Nhữngg cuộc hẹn là những lần gặp gỡ dưới nhà lúc nam tan ca và

  mặc dù ngắn ngủi, nữ cũng đừng tủi thân nha

  Nam và nữ cùng cố gắng hiện thực hóa ước mơ lên xe hoa

  Biết là tuổi này là tuổi học tuổi làm

  Và biết là yêu đương giờ này là khỏi học khỏi làm

  Biết yêu vào là đói

  Là người rảnh sáng, còn người kia rảnh tối

  Là cuộc gặp gỡ vội đến mức chỉ kịp một chiếc thơm lên trên môi

  Nên là tranh thủ make time, để ghé thăm

  Đi măm măm, phải nhanh nhanh vì sắp phút năm lăm rồi

  1 giờ sáng nam xong nam hứa nam sẽ tạt qua gặp

  1 giờ sáng nam có mặt và thời gian bỗng như đóng băng

  Dưới ánh trăng, slow dance như phim romance

  Hold hands, thâu đêm thật là âu yếm

  Kiểu tình yêu không trẻ không lớn lowkey

  Không giấu giếm

  Kiểu tình yêu ai nhìn vào cũng bảo bọn này hâm nhỉ

  Làm cả đêm không ngủ

  Để sau này ngủ cùng nhau

  Thật là khó nhưng sẽ được là nếu mình cố cùng nhau

  Bận một chút chút cũng tốt để đỡ phải nhớ nhau

  Vẫn cứ yên tâm là dù thế nào

  Thì mình vẫn có nhau mà

  20 tuổi rắc rối và nhiều lần tự hỏi

  Làm người lớn khó ghê

  Sau người ta chịu nổi

  Không dám tin người ta là câu trả lời

  Nhưng mà chắc một điều

  Người ta khiến mình quên đi những câu hỏi

  Để cố gắng cho một tương lai

  Yêu thương trong tự do tự tại

  Thoải mái cứ muốn là ôm hun

  Và tiếng yêu thích là tiếng chụt chụt

  Dù lắm lúc có thể cãi vã

  Nhưng mà gần nhau thì dễ làm hòa

  Từ giờ đến lúc không phải xa

  Thơm gió tạm cái nhá moahh

 10. Nam 20 tuổi, nhiều hoài bảo đang nuôi , công việc chất đống chưa biết khi nào mới xong xuôi

  Hàng đống cuộc gọi mỗi ngày

  Thông báo suốt ngày nhảy

  Những dealine phải chạy

  Những món đầu tư món nợ và cho vay

  Nữ 20 tuổi, theo đuổi những ước mơ xa

  Mang trong mình tình yêu

  Nhưng không dám đánh đổi với những gã trăng hoa

  Chân không ngừng nhún nhảy trên sàn

  Tay luôn dính vào những phím đàn

  Vẫn luôn tự dặn thời gian đâu có nhiều

  đừng ngốc mà thích ai nha

  Uây tự nhiên ở đâu hiện ra một cái lưới tình

  Bự thiệt là bự thiệt

  Không cho nam cả nữ tập trung vào làm việc và sự nghiệp

  Ôi chao thật là tuyệt

  Đang yên đang ổn tự nhiên rơi vào đúng cái sào huyệt

  Nhưng mà thôi ai lại nỡ phụ duyên

  Vì cả hai đều biết chỉ có người này

  Mới làm mình yêu thật điên

  ( -.- )

  Sống trong cùng thành phố nhưng gặp chủ yếu là qua face time

  Những cuộc hẹn là những lần gặp gỡ dưới nhà lúc nam tan ca

  Và mặc dù ngắn ngủi nữ cũng đừng tuổi thân nha

  Nam và nữ cùng cố gắng hiện thực hóa ước mơ lên xe hoa

  Biết là tuổi này là tuổi học tuổi làm

  Và biết là yêu đương giờ này là khỏi học khỏi làm

  Biết yêu vào là đói

  Là người rảnh sáng còn người này rãnh tối

  Là cuộc gặp gỡ vội đến mức chỉ kịp một chiếc thơm lên trên môi

  Tranh thủ make time để ghé thăm

  Đi măm măm phải nhanh nhanh vì sắp đến phút năm lăm rùi

  1 giờ sáng nam xong nam hứa nam sẽ tạt qua gặp

  1 giờ sáng nam có mặt và thời gian bỗng như đóng băng

  Dưới ánh trăng slow dace như phim romance

  Hold hands thâu đêm thật là âu yếm

  Kiểu tình yêu không trẻ không lớn lowkey

  Không giấu giếm

  Kiểu tình yêu ai nhìn vào cũng bảo bọn này hâm nhỉ

  ( -.-' )

  Làm cả đêm không ngủ

  Để sau này ngủ cùng nhau

  Thật là khó nhưng sẽ đuợc nếu mình cố cùng nhau

  Bận một chút chút cũng tốt để đỡ phải nhớ nhau

  Vẫn cứ yên tâm dù thế nào

  Thì mình vẫn có nhau mà

  20 tuổi rắc rối và nhiều lần tự hỏi

  Làm người lớn khó ghê

  Sau người ta chịu nổi

  Không dám tin người ta là câu trả lời

  Nhưng mà chắc một điều

  Người ta khiến mình quên đi những câu hỏi

  Để cố gắng cho một tương lai

  Yêu thương trong tự do tự tại

  Thoải mái cứ muốn là ôm hun

  Và tiếng yêu thích là tiếng chụt chụt

  Dù lắm lúc có thể cãi vã

  Nhưng mà gần nhau thì dễ làm hòa

  Từ giờ đến lúc không phải xa

  Thơm gió tạm cái nhá moahh

 11. Gửi cho em đêm lung linh và tiếng sóng nơi biển lớn
  Gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm.
  Để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau
  Để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta.

  Nam 20 tuổi nhiều hoài bão đang nuôi
  Công việc chất đống chưa biết khi nào mới xong xuôi
  Hàng đống cuộc gọi mỗi ngày thông báo suốt ngày nhảy những dealine phải chạy
  Có những món đầu tư món nợ và cả món cho vay

  Nữ 20 tuổi theo đuổi những ước mơ xa
  Mang trong mình tình yêu nhưng không * đánh đổi với những gã trăng hoa
  Chân không ngừng nhún nhảy trên sàn, tay luôn dính vào những phím đàn
  Và luôn tự dặn thời gian đâu có nhiều đừng ngốc mà thích ai nha

  Tự nhiên ở đâu hiện ra một cái lưới tình bự thiệt là bự thiệt
  Không cho nam và nữ tập trung vào làm việc và cả sự nghiệp
  Ôi chao thật là tuyệt đang yên đang ổn tự nhiên rơi vào đúng cái ái tình sào huyệt
  Nhưng mà thôi ai lại nỡ phụ duyên vì cả hai điều biết chỉ có người này mới làm mình yêu thật điên

  Gửi cho em đêm lung linh và tiếng sóng nơi biển lớn
  Gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm.
  Để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau
  Để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta.

  Sống trong cùng thành phố nhưng gặp chủ yếu là qua face time
  Những cuộc hẹn là những lần đứng dưới nhà mỗi lúc nam tan ca
  Và mặc dù ngắn ngủi nữ cũng đừng tủi thân nha
  Nam và nữ cùng cố gắng hiện thực hóa ước mơ lên xe hoa

  Biết là tuổi này là tuổi học tuổi làm
  Biết là yêu đương giờ này là khỏi học khỏi làm
  Biết yêu vào là đói là người rảnh sáng còn người kia rảnh tối
  Là cuộc gặp gỡ vội đến mức chỉ kịp một chiếc thơm lên môi

  Nên là tranh thủ make time để ghé thăm
  Đi măm măm phải nhanh nhanh vì sắp phút năm lăm rồi
  1 giờ sáng nam xong nam hứa nam sẽ tạt qua gặp
  1 giờ sáng nam có mặt và thời gian bỗng như đóng băng

  Dưới ánh trăng slow dance như phim romance
  Hold hand thâu đêm thật là âu yếm
  Kiểu tình yêu không trẻ không lớn lowkey nhưng cũng không giấu diếm
  Kiểu tình yêu ai nhìn vào cũng nghĩ bọn này hâm nhỉ

  Gửi cho em đêm lung linh và tiếng sóng nơi biển lớn
  Gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm.
  Để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau
  Để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta.

  Làm cả đêm không ngủ để sau này ngủ cùng nhau
  Thật là khó nhưng sẽ được nếu mình cố cùng nhau
  Bận một chút chút cũng tốt để đỡ phải nhớ nhau
  Và cứ yên tâm là dù thế nào thì mình vẫn có nhau

  20 tuổi rắc rối và nhiều lần tự hỏi
  Làm người lớn khó ghê không hiểu sao người ta chịu nổi
  Không * tin người ta là câu trả lời
  Nhưng mà chắc một điều người ta khiến mình quên đi những câu hỏi

  Em cố gắng cho một tương lai yêu thương trong tự do tự tại
  Thoải mái cứ muốn là ôm hun và tiếng yêu thích là tiếng chụt chụt
  Dù lắm lúc có thể cãi vã nhưng mà gần nhau thì sẽ làm hòa
  Từ giờ đến lúc không phải xa nhau thơm gió tạm cái nhá moaa

  Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc
  Nắng mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ấm áp
  Và em hãy cười nhiều em nhé!
  Vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi.

 12. "Không chắc ngta là câu trả lời, nhưng chắc chắn ngta làm mình quên đi những câu hỏi" Đỉnh!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *