TỈNH THỨC – 1 Têsalônica 5:1-11 || Mục sư THÁI PHƯỚC TRƯỜNG#TỉnhThức #MụcsưTháiPhướcTrường #SứđiệpPhúcÂm #BàiGiảngTinLành #mucsuthaiphuoctruong #baigiangtinlanh #ThứcTỉnh.

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *