Tin Tuc Hoa Kỳ – Nails- Corona virus 22 /04/ 2020Ai sẽ nằm trong số 100000 – 200000 người chết ở Mỹ vì con virus corona ? Phải bắt buộc mỗi khách ký tên không thưa kiện nếu bị nhiễm hay chết vì con virus !

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *