Author

hatuankhang90@gmail.com

47 thoughts on “Tin quốc tế mới nhất 18/3 | Trung Quốc tăng cường hành động đe doạ Mỹ | FBNC

  1. Kẻ cướp gặp bà già tên sen đầm quốc tế chuyên reo rắc chiến tranh gặp cụ banh trướng vui quá ha ha

  2. Mỹ dẫn đầu thế giới thì đã từng k tấn công mang tính hủy diệt trung quốc, nhưng nếu trung quốc làm bá chủ thì chắc chắn sẽ tiêu diệt nước mỹ, bản chất và chủ nghĩa trung hoa là vậy.. cuộc chiến này nếu mỹ k bắt đầu thì mai này nước mỹ sẽ bị tiêu diệt vì sự ngây ngô của chính mình. Trung quốc tự nhận là con cháu người hán nhưng lại mang bản chất của nước tần,

  3. Trò hề của tình báo Mỹ mỗi khi muốn trừng phạt ai đó vu cáo bịa đặt không có căn cứ

  4. Nếu Mỹ không dứt khoát lập trường cứng với Trung Quốc thì Đồng Mình Mỹ hết tin tưởng

  5. Thế giới này cần đối đầu tầu không bao giờ kỳ vọng vào sự nghiên túc của nó vì thế giới này tầu coi là hạ đẳng không cùng đẳng cấp với chúng !!!

  6. Mỹ không tiêu diệt TQ,thì TQ tiêu diệt Mỹ ngày gần đây, TQ nói một đường làm một nẻo, Mỹ trừng phạt thu được tiền,

  7. Mở kênh nào cũng thấy cái bà già và cái giọng đọc sắp chết là thấy ghét rồi. Meo muốn xem kênh nữa nếu còn thấy cái quảng cáo đó

  8. Bọn lang băm đang cố gắng học hỏi "" siêu lừa "" võ nằm yên để lừa đảo người bệnh nghèo khổ..Quá khốn nạn.. Càng quảng cáo người dân càng sợ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *