Tiết kiệm 900 triệu đồng từ chiến dịch giờ trái đất 2019Sau hơn 10 năm tham gia cùng chiến dịch Giờ Trái Đất, Việt Nam đã tạo nên một nguồn cảm hứng về ý thức bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu toàn …

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *