TIẾNG VIỆT LỚP 4: TUẦN 19 – BỐN ANH TÀI | LET'S GOTIẾNG VIỆT LỚP 4: TUẦN 19 – BỐN ANH TÀI | LET’S GO
Tập đọc: TRUYỆN CỔ TÍCH VỀ LOÀI NGƯỜI
Tiếng Việt Lớp 4 Tập 1 là sách giáo khoa mới nhất do Bộ giáo dục và đào tạo soạn thảo và được quy định sử dụng trong tất cả các khối tiểu học lớp 4 trong cả nước. Sách này được kênh “Let’s go” biên tập thành video, thu âm các bài đọc, bài kể chuyện, kèm phụ đề… giúp các em có thể tự ôn tập, tự chuẩn bị bài trước khi lên lớp. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi.
See all my videos:
all my videos:

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

1 Comment

 1. The video is very good and helpful
  I'm not very good at vietnames
  I searched a lot of videos about vietnames subjects but those were not good
  Now i find your video is very intersting and useful
  It has helped me improve a lot in vietnames
  I got excellente results in vietnames and was praised by my teacher

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *