Tích cực hướng dẫn, quản lý người cách ly tại nhà | THỜI SỰ HẬU GIANG – 08/3/2020.

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

2 Comments

  1. người dưới quê ai nói không văn minh , thấy người ta có ý thức tự cách ly khai báo đầy đủ tránh phát sinh , vậy mà trong khi đó có vài người ở Thành Phố lớn mà khg có ý thức như vụ mắc bệnh mới đây

  2. Cách li tại nhà co an toàn cho hàg xóm…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *