Tỉ số phần trăm – Toán 5 – Giáo viên : Phạm Thị Thu ThủyBài giảng này, cô Thủy sẽ giúp các con hiểu thêm một khái niệm mới đó là “Tỉ số phần trăm”. Qua bài giảng này các con hiểu được thế nào là tỉ số phần trăm, …

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *