Author

hatuankhang90@gmail.com

4 thoughts on “[Thuyết Minh] TIẾNG SÚNG ĐẦU TIÊN – Tập 42 | Phim Hành Động Kháng Nhật Đỉnh Cao 2021

  1. Mang tiếng là chính ủy là người làm tư tưởng, ổn định lòng quân mà con Lãnh Mai này suốt ngày ủ rủ, mặt mày cau có .Thì tâm trạng đâu mà nghĩ cách đánh giặc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *