Author

hatuankhang90@gmail.com

15 thoughts on “[Thuyết Minh] TIẾNG SÚNG ĐẦU TIÊN – Tập 20 | Phim Hành Động Kháng Nhật Đỉnh Cao 2021

  1. Lính chết đeo lo còn đám chỉ huy nó núp ơ sau lưng lính nó chết lại khóc lóc thảm và chôn cất cũng hơn lính dụ má cống hiến….

  2. Ngày xưa,biệt kích Mỹ 🇺🇸 huấn luyện cho người thương Fulro ở Buôn mê Thuộc và Plei ku xài cung tên bắn VC loài con mắt và thuốc độc,nay dân Fulro được Mỹ nuôi sống ở N.Carolina rất đông ,con cháu đi lính Mỹ 🇺🇸 có một cuộc sống Văn minh.(So luuhuong )🇺🇸🤷‍♀️

  3. Trung Quốc có một chiến thuật là biển người chết nhiều ít không cần biết. Trái lại Việt Nam thì chỉ huy không những chiến đấu, mà còn hạn chế thương vong ít nhất.

  4. Phim nào nói về bên Trung quốc chả có hán gian.chỉ điểm. Tay sai..bán nước. Chả Trung quốc thì các nước láng giềng..nơi nào chả có…

  5. Chính ủy lãnh đạo gì con lãnh Mai, vừa mới bị thương chầy da chóc vẩy mà cuống cả lên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *