Author

hatuankhang90@gmail.com

11 thoughts on “[Thuyết Minh] TIẾNG SÚNG ĐẦU TIÊN – Tập 15 | Phim Hành Động Kháng Nhật Đỉnh Cao 2021

  1. Ngày xưa ttuổi thọ sao mà đoản vậy. 50 tuổi đã đại thọ rồi. Thời bây giờ 60 tuổi mà gọi là già thì được gọi là cụ non rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *