Author

hatuankhang90@gmail.com

2 thoughts on “[Thuyết Minh] Phim Kiếm Hiệp Trung Quốc Hấp Dẫn | ANH HÙNG TRUYỆN – HIỆP KHÁCH PHI ƯNG

  1. Xã hội Trung Hoa ngày xưa và có thể kéo dài đến chế độ CS ngày nay, có quá nhiều cảnh kẻ hầu, người hạ phục vụ chủ nhân. Gọi nôm na là xã hội nô lệ vậy!?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *