thử tốc độ máy 2 thì đặt võ compositetest thử động cơ cứu hỏa hai thì SHIBAURA với võ composite 5.4m.

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *