Author

hatuankhang90@gmail.com

27 thoughts on “Thủ Linh 2019 | Review Tóm Tắt Phim Kinh Dị | Hóng Phim Hay

  1. Thấy mấy cmnt bên dưới “ khen lấy khen để “ phim hay , cách hù doạ đứa con như này k khéo dọa ra bệnh tim , ngưng tim luôn để đứa con theo xuống mồ với mẹ nó .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *