Thứ 6 Ngày 24/4/2020 – Giờ Cầu Nguyện 14 Chặng Đàng Thánh GiáHôm nay là Thứ 6 – Ngày 24/4/2020. Chúng ta “Cầu Nguyện Đặc Biệt cho các Tội Nhân” …

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *