Thời tiết biển 09/03/2020: Bắc và giữa biển Đông sóng biển cao hơn 2m| VTC14VTC14 |Do ảnh hưởng của vùng thấp nóng phía Tây phát triển mạnh và mở rộng về phía Đông nên ở khu vực vịnh Bắc Bộ, Bắc và giữa biển Đông (bao gồm …

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *