Thiên Thai – Văn Cao – Thái Thanh (Album Hoa Đào Mộc Châu)www.musiclandvietnam.com – Musicland’s Hoa Đào Việt Nam – Photos & Video: Nguyen Tai Hung, from Album Moc Chau, Van Ho, 2014 – 2015.. Music: Thiên …

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *