Author

hatuankhang90@gmail.com

21 thoughts on “TÁO QUÂN TIỀN TRUYỆN 2021 | Xuân Bắc, Công Lý, Tự Long, Vân Dung, 1977Vlog, Diệu Nhi, OBuồn Welax

  1. Con Dạ ko có tố chất Hài cung đưa vào ,
    Nam nay ko có gi hay nhi nhố mat thoi gian xem

  2. Nam tào, bắc đẩu 1 người giữ sổ sanh 1 người giữ sổ tử. Đối với bắc đẩu bảo đảm sự sanh hóa còn nam tào phải chốt danh sách cần tiêu diệt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *