Author

hatuankhang90@gmail.com

15 thoughts on “Tào Chân Ảo Tưởng Sức Mạnh Thống Lĩnh 3 Quân Thảo Phạt Bắt Sống Gia Cát Lượng | PHIM BẤT HỦ

  1. Bọn này đang đánh nhau như này, Quang Trung mà đem quân thảo phạt thì chiếm đc Trung Quốc rồi.

  2. Nhìn thằng hoàng thượng giống trẻ trâu ghê. Không có 1 chút khí thế đế vương. Chắc nó bỏ tiền ra quay phim này.

  3. Xem phim thấy loại người như ngụy viên thì không trước thì sau cũng sẽ mất đầu thôi.loại người như thế giờ nhiều lắm

  4. Đánh thành mà bắc thang trèo thì chết quân. Dùng đá bắn và tên lửa bắn từ dưới lên thì xong rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *