Suy niệm Tin mừng: Chúa nhật 19 Thường niên năm A (Mt 14, 22-33) – ĐTGM Giuse Nguyễn NăngNguồn: WGPSG Audio suy niệm Tin mừng của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng Giọng đọc: linh mục Phêrô Đỗ Duy Khánh Kính mời quý vị cùng …

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *