Author

hatuankhang90@gmail.com

19 thoughts on “SÚNG LỤC [Revolver] – Jason Statham, Lauren Smith | Phim Hành Động Mỹ Của Anh Hói Thuyết Minh

  1. statham xem phim nào cũng hay. kênh này cứ chiếu phim kiểu này thì lượng người xem và đăng kí kênh tăng liên tục.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *