Author

hatuankhang90@gmail.com

11 thoughts on “Subtotal trong Excel | Công cụ subtotal và hàm subtotal

  1. Làm sao để rang của subtotal động được bạn. Mình muốn gán hàm bằng lện vb vào ô. Vì rang thay đổi khi cập nhập dữ liệu.

  2. Cảm ơn Anh, bài giảng rất hữu ích. Em cũng dùng hàm Subtotal ngoài 109 thì còn dùng 103 – CountA để đánh số thứ tự và không bị ảnh hưởng khi filter.

  3. anh ơi anh hướng dẫn cách làm thế nào để máy tính k bị virus. trước khi cắm usb vào máy tính cần làm những thao tác nào để k bị virus ạ. e cảm ơn ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *