SƯ PHỤ CÙNG QUÝ THẦY TRỒNG CÂY TẠI TÂY NINH



Sư Phụ cùng quý Thầy chùa Hoằng Pháp trồng cây tại Tây Ninh Kính thưa đại chúng, Sáng ngày 23/04/2020 (nhằm 01/04 Canh Tý), Sư Phụ cùng quý Thầy …

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *