21 thoughts on “SÁT THỦ VÔ ẢNH – ĐĂNG SIÊU, HỒ QUÂN, TÔN LỆ | PHIM CHIẾU RẠP HAY NHẤT 2020 THUYẾT MINH

  1. Theo mình, cảnh cuối phim bên trong điện là bóng tối của âm mưu xảo trá, bên ngoài điện là ánh sáng của vị Quân vương vừa đoạt vị xong. Phu nhân Tiểu Ngải bị giằng xé liệu có nên phơi bày sự thật, "cánh cửa bí mật" nên mở hay không mở…..nhưng cuối cùng cũng đành thôi….không vì tình yêu mà là vì "thiên hạ thái bình". Vua mất, Đô đốc nắm binh quyền có uy vọng nhất cũng không còn, vậy ngôi vị rơi vào tay ai? Nội loạn chưa xong chỉ sợ giặc ngoài đã đánh tới. Chỉ có thể lấy giả làm thật. Vị phu nhân này là người mưu trí, cả công chúa cũng dũng khí hơn người. Một người lấy đại cục làm trọng, một người xả thân vì nước. Trương Nghệ Mưu đã khai thác một khía cạnh khác của phụ nữ phong kiến.

  2. Thâm như Tàu. Vl với những âm mưu thâm độc. Cái kết của phim cũng quá hiểm, ai muốn như thế nào thì để nó kết nv đi. Tuy nhiên có một chi tiết mở, những nhân chứng còn 3 người sống vậy là nội loạn ắt sẽ đến trong thời gian gần và cái đất nước này rồi sẽ tiêu tan

  3. Tôn lệ toàn đóng vai dâm phụ hoặc phụ bạc người tình,ngoài đời chắc chẵn hơn phim là bao.hehe.nhận xét riêng mình thôi nha,đừng chửi tôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *