Robert Kiyosaki giới thiệu game Cashflow – Giáo dục tài chính là cực kỳ quan trọng để kinh doanh tốtBWW empowers men and women to build successful independent businesses, providing education and mentorship for an association of successful business leaders across North America and around the world.
Mentorship Program – Chương trình cố vấn cá nhân toàn diện tại Việt Nam bởi Britt Worldwide Việt Nam
Hi, bên Trí cùng một số anh chị đang xây dựng 01 Business {kết hợp giữa Ecommercial và Social Media}. Tụi Trí sử dụng Viral Marketing và các công cụ trên Internet để xây dựng một hệ thống kinh doanh tại TPHCM và Việt Nam nhờ sự hậu thuẫn 02 tổ chức đến từ Mỹ.
Bạn cũng có ý định học tập và khởi nghiệp kinh doanh, hãy liên hệ kênh để tìm hiểu thêm!
Website Britt Worldwide Toàn cầu:
Website Britt Worldwide Việt Nam:
Website về Chương trình cố vấn cá nhân:
HOTLINE:0.8.8.8.2.4.0.2.9.1

Xem thêm các video Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm:https://epicentreconcerts.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *